Logo BoekensteunOnder het motto ‘geef om boeken’ lanceerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren eind 2013 Boekensteun. Via Boekensteun gaf het Vlaams Fonds voor de Letteren initiatiefnemers de kans om nieuwe literaire projecten te realiseren. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek bood bibliotheken een forum om financiering te zoeken voor de conservering van historische boeken.

Proeftuin

Boekensteun was bedoeld als proeftuinproject: we wilden al doende nagaan of crowdfunding aanvullende financiering voor de culturele sector kon opleveren. Op Boekensteun verschenen heel uiteenlopende projecten. Daardoor kunnen we zinnige dingen zeggen over de succes- en faalfactoren van culturele crowdfundingprojecten. En over welke (publieks)strategieën al dan niet gewerkt hebben.

Verschillende doelstellingen

De doelstellingen van de initiatiefnemers waren wel verschillend. Het Vlaams Fonds voor de Letteren wilde vooral kijken of crowdfunding kan dienen als voorfinanciering van nieuwe literaire initiatieven. Als je geld overmaakte, betaalde je eigenlijk vooraf voor een product dat je bij succesvolle financiering thuisgestuurd kreeg.

De doelen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek waren breder dan alleen geld ophalen voor conserveringsprojecten. In de eerste plaats moest Boekensteun bibliotheken inspireren om aan fondsenwerving te doen voor hun erfgoedcollectie. Boekensteun moest ook een breed publiek laten kennismaken met de culturele rijkdom die bibliotheken bewaren. Een groter maatschappelijk draagvlak zal helpen om deze schatten ook in de toekomst op een deskundige manier te bewaren.