Vele kleintjes. Helpende hand bij crowfunding in de culturele sector

www.velekleintjes.be


Stap 4: Voer uit

URL: https://velekleintjes.be/crowdfunding-stap-voor-stap/stap-4-voer-uit/
Shortlink: http://www.velekleintjes.be/?p=77

Publicatiedatum: 2015-07-01
Geraadpleegd op: 2024-04-15


4a: Maak een promotiefilmpje

Een goede manier om mensen persoonlijk aan te spreken is via een promotiefilmpje. Beelden vertellen vaak meer dan woorden. Je kan op een andere manier emotie in je verhaal leggen dan via tekst. Een video laat zich bovendien gemakkelijk delen op sociale media.

In je filmpje vertel je in een tot twee minuten je geefverhaal:

 • Wie ben je?
 • Waarvoor heb je het geld nodig?
 • Waaraan ga je het geld precies besteden?
 • Wat gebeurt er als je het streefbedrag niet haalt?
 • Hoe kunnen mensen geven?

Geef met je filmpje je verhaal een gezicht: kom zelf in beeld of gebruik een bekend persoon als boegbeeld.

Het filmpje hoeft helemaal geen technisch perfect product te zijn. Een pakkend en beeldend verhaal is voldoende. Je hebt geen camera? Toch wel: je smartphone!

 • Maak van het maken van je filmpje ook een event waarmee je aandacht voor je project genereert.
 • Gebruik je filmpje in alle contactmomenten met je publiek.
 • Hou het kort en bondig. Een promofilmpje van meer dan twee minuten kijkt niemand uit.

Filmpjes van culturele crowdfundingprojecten (Projectoverzicht)[1]

Tips voor een treffende trailer (Op&doek)[2]


4b: Ga ook offline


Crowdfunding draait in de eerste plaats om communicatie en financiering via internet. Toch blijft papieren communicatie ook in een online wereld belangrijk om promotie te voeren. Beide kanalen vullen elkaar aan. Hou hier rekening mee bij de opmaak van je communicatieplan in stap 3[3].

Overweeg dus om in te zetten op offline communicatiemiddelen:

 • bedelbrief en direct mail
 • folder en brochure
 • affiche en flyer
 • publieksevenementen

4c: Richt je projectpagina in

Hoe je je projectpagina aanmaakt hangt af van het crowfundingsplatform dat je kiest. In elk geval heb jij of de organisatie die het platform runt deze zaken nodig:

 • Een pakkende, duidelijke titel voor je project
 • Een boeiende foto of illustratie als campagnebeeld
 • Een verleidelijke samenvatting van je geefverhaal (geefvraag niet vergeten!)
 • Je promotiefilmpje
 • Een uitgebreide versie van je geefverhaal, met achtergrondinformatie over je project
 • Een link naar de website van je organisatie
 • Contactgegevens voor wie vragen heeft
 • Een overzicht van wat mensen krijgen voor welk gegeven bedrag
 • Bankgegevens voor de financiële afhandeling

Na de lancering van je actie plaats je regelmatig een update op je projectpagina. Zo blijft die actueel. Zorg dat je hiervoor op voorhand al ideeën hebt. Denk ook hieraan:

 • Een samenvatting van je update als intro (met geefvraag!)
 • Een foto of afbeelding die de aandacht trekt

Zorg dat die boodschappen inhoud hebben en steek er de nodige creativiteit in.

 • Maak voor je actie begint al een paar updates die je kunt plaatsen als je eens niet veel tijd hebt of als er een tijdje geen echt nieuws is. Dan zit je nooit zonder.
 • Vergeet niet om de updates van je projectpagina ook te communiceren via je sociale media.

4d: Lanceer je campagne


Maak duidelijke afspraken met het crowdfundingsplatform over het moment waarop je projectpagina online komt te staan. Als je campagne van start gaat laat je dat meteen weten aan je directe omgeving, met de vraag om te investeren. Dat kan snel en eenvoudig via telefoon, e-mail en sociale media. Voor sommige doelgroepen is de ouderwetse papieren brief nog altijd een goede manier.

Overweeg ook om mensen samen te brengen op een lanceerevenement. Maak dat aantrekkelijk door zelf iets te geven aan je potentiële donateurs: een kleine receptie, een optreden of een rondleiding. Zo krijgt je project meteen een gulle dynamiek.

Wacht eventueel tot 30 procent van het doelbedrag is opgehaald voor je begint te communiceren naar onbekend publiek. Mensen die verder weg van je staan geven eerder geld aan project dat al goed loopt.

4e: Activeer je sociale media

Dé manier om snel je boodschap te verspreiden is via de sociale media. Je echte fans bereik je daar meteen. Ze zullen je beelden en verhalen sharen en liken: zo verspreiden ze je actie buiten je directe netwerk. Facebook[4], Twitter[5], je blog, je nieuwsbrief: welke sociale media je gebruikt hangt af van je doelgroep.

Staar je niet blind op de meest bekende kanalen. Media als Pinterest, Tumblr, InstagramLinkedIn of YouTube[6] hebben groeiende gebruikersgemeenschappen en kunnen interessant zijn om bepaalde doelgroepen te bereiken.

 • Formuleer je berichten kort en krachtig met actieve zinnen: help ons, doe een gift, steun ons project.
 • Leg in je bericht een link naar de projectpagina op het crowdfundingsplatform zodat mensen gemakkelijk kunnen geven.
 • Updates die je op je projectpagina, je website of je blog publiceert laat je ook doorstromen naar je sociale media.
 • Bombardeer je publiek niet met berichten: je boodschap is te belangrijk om als spam gezien te worden.

Sociale media in verandering (Talking Heads)[7]

Creating an effective Facebook page for your non-profit (SlideShare)[8]

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media (Federale overheid)[9]


4f: Zet mijlpalen in de verf

Als je werkt met een crodfundingsplatform geeft de teller voortdurend aan hoeveel geld er verzameld is. Is er een rond bedrag ingezameld, of voldoende voor het uitvoeren van een deelproject? Vier dat dan met je team en deel je tevredenheid, dankbaarheid en enthousiasme met je publiek.

Door het beginnend succes van je actie in de verf te zetten, geef je mensen die nog niet hebben gegeven het gevoel dat hun bijdrage het verschil kan maken om er een volledig succes van te maken. Bovendien wordt je project hierdoor aantrekkelijker voor gevers die jou nog niet kennen: een project dat vlot van start gaat, boezemt vertrouwen in.

4g: Blijf creatief

Als je een goed communicatieplan hebt gemaakt zal je niet voor heel grote verrassingen komen te staan. Toch zul je altijd wel wat moeten bijsturen.

Loopt je actie niet zo vlot? Dan heb je misschien verkeerde aannames gemaakt over je doelgroepen of je communicatiekanalen. Laat je niet te snel ontmoedigen. Leg je plan nog eens onder de loep en kijk waar je kunt bijsturen. Lukt het nog niet? Vraag dan een buitenstaander er eens naar te kijken. Een frisse blik doet wonderen.

Is je actie een succes? Dan krijgen je communicatiemensen het misschien drukker dan gepland. Krijg je meer geld binnen dan je doelbedrag? Dan moet je besluiten of je je actie afrondt of dat je doorgaat. Als voor meer gaat, moet je duidelijk communiceren over wat je met het extra geld gaat doen.

 • Speel in op onvoorziene opportuniteiten om je project te promoten.

4h: Communiceer het resultaat van je actie

Stop niet met communiceren als je campagne is afgelopen. Stuur een persbericht uit om je succes uit te dragen. Bedank je donateurs voor de steun en houd ze op de hoogte van de voortgang van het project door regelmatig een update op je projectpagina te plaatsen.

Een actie kan mislukken. Daar kunnen allerlei oorzaken achter zitten: te veel geld verwacht, een onduidelijke doelstelling, een gebrek aan urgentie, er te weinig energie in gestoken, niet genoeg intern draagvlak of gewoon: domme pech. Uit de evaluatie in stap 5[10] moet blijken waar de schoen heeft gewrongen. Dat is een leer voor de volgende keer.

Je moet je gevers duidelijk vertellen wat er gebeurt als je te weinig geld hebt opgehaald. Als je je project in delen hebt opgesplitst, laat je weten wat aan wat je wèl gaat realiseren. Is er echt te weinig binnengekomen? Geef dan de mensen hun geld terug. De meeste crowdfundingplatforms hebben hiervoor een duidelijke policy en storten de donaties pas door als je minstens 80% van je streefbedrag hebt gehaald.

4i: Geef je donateurs de beloofde return

Was je actie succesvol? Geef je donateurs dan zo snel mogelijk wat je ze beloofd hebt. Iets als een rondleiding kan je meteen na afloop van je actie organiseren.

Sommige donateurs moeten wachten op hun return tot je je project hebt uitgevoerd. Als je je nieuwe boek of tickets voor je nieuwe voorstelling hebt beloofd, moeten die uiteraard eerst worden gemaakt. Laat je gevers nog eens weten wat ze zullen krijgen, en tegen wanneer ze dat mogen verwachten.

 • Zorg in elk geval dat je alle gevers bedankt.
 • Let op met fiscale attesten[11]: die vormen op zichzelf al een return en sluiten het geven van andere materiële tegenprestaties uit.
 • Onnodig lang wachten of niet goed communiceren over returns wekt irritatie op. Daarmee verlies je toekomstige donateurs.

Stap 3 – Maak een plan[12]
Stap 5 – Evalueer[13]
Links:
 1. Filmpjes van culturele crowdfundingprojecten (Projectoverzicht): http://www.velekleintjes.be/dossier-crowdfunding/projectvoorbeelden/
 2. Tips voor een treffende trailer (Op&doek): http://issuu.com/hendrikramaker/docs/op_doek_jg_14_nr_2_v4_20150316
 3. stap 3: /?p=66
 4. Facebook: https://www.facebook.com
 5. Twitter: https://www.twitter.com
 6. YouTube: https://www.youtube.be
 7. Sociale media in verandering (Talking Heads): http://www.talkingheads.be/nl/blog/detail/sociale-media-in-verandering-cijfers-over-evoluties-in-het-digitale-landschap
 8. Creating an effective Facebook page for your non-profit (SlideShare): http://www.slideshare.net/whoelscher/how-to-use-facebook-for-your-nonprofit
 9. Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media (Federale overheid): http://www.fedweb.belgium.be/nl/binaries/Aanbevelingen%20bij%20het%20gebruik%20van%20sociale%20media_NL_tcm120-128918.pdf
 10. stap 5: /?p=77
 11. fiscale attesten: /?p=724
 12. Stap 3 – Maak een plan: /?p=66
 13. Stap 5 – Evalueer: /?p=277

Op deze tekst is de licentie Creative Commons Naamsvermelding – Niet-commercieel – Gelijk delen 2.0 België (CC BY-NC-SA) van toepassing. Bij het verspreiden of hergebruiken van deze tekst moet u altijd vermelden: 'Bron: www.velekleintjes.be (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)'