2a: Zoek de juiste mensen

Crowdfunden is werken aan een concrete, resultaatgerichte actie. Het is hard werken en dat gebeurt het best in een groep. In je actieteam heeft elk lid duidelijke taken en brengt hij of zij eigen deskundigheid en ervaring in.

Je zoekt teamleden aan de hand van het actieplan. Op basis van de onderdelen van dit plan bekijk je welke taken er liggen en wie deze het beste kan uitvoeren. Het samenstellen van een team vraagt de nodige zorgvuldigheid. De leden moeten elkaar aanvullen en samen alle taken kunnen uitvoeren.

Werk je in een organisatie met weinig personeel? Dan kan je vrijwilligers inschakelen in je actieteam. Die kunnen al in je organisatie werken, of je vraagt mensen speciaal voor dit project.

  • Kies voor een kleine groep, tussen drie en vijf personen. Zijn er meer gegadigden, splits het team dan op in een werkgroep en een stuurgroep met verschillende taken.
  • Geef elkaars ideeën de ruimte. Zo kom je tot creatieve oplossingen.

2b: Zoek een trekker

Een crowdfundingsactie moet vooruit gaan. Je hebt een trekker nodig die het project opvolgt en zo nodig bijstuurt.

De teamleider motiveert en zorgt dat er een goede communicatie is binnen het team. De trekker bewaakt dus zowel de inhoud als het proces.

  • Vergader regelmatig en efficiënt.
  • Zorg dat alle teamleden zich betrokken voelen bij het eindresultaat.

2c: Zorg voor steun uit de organisatie

Zorg ervoor dat je hele organisatie je actie ondersteunt. Communiceer over de fondsenwerving met alle medewerkers, ook als ze niet rechtstreeks betrokken zijn.

Vraag een directielid of bestuurder om peter of meter van je actie te worden. Dan krijgt je zeker steun en hulp van het management. En je hebt een ambassadeur naar buitenstaanders.

  • Zorg dat andere mensen in je organisatie weten waarmee je bezig bent en breng ze regelmatig op de hoogte.

2d: Zoek partners om mee samen te werken

Als je voor het eerst gaat crowdfunden, moet je veel dingen doen die misschien nieuw voor je zijn. Zoek partners die je kunnen helpen met onderdelen van je actie waarmee je zelf weinig ervaring hebt. Schakel bijvoorbeeld gemeentelijke diensten in bij je communicatie, of laat studenten een filmpje voor je actie maken.

Vele handen maken licht werk, en zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Bovendien heb je er weer een paar vrienden bij, nog voordat je actie gestart is.