5a: Bepaal je evaluatiecriteria

Waar had je actie succes en waar zaken zijn dingen fout gelopen? De evaluatiecriteria ontleen je aan je project (inhoud en doelstellingen) en aan je communicatieplan. Omschrijf dus in stap 3 de doelen van je project en je communicatieplan zo dat ze evalueerbaar zijn.

Mogelijke evaluatievragen zijn:

Financieel

 • Is het streefbedrag bereikt?
 • Wat is de verhouding tussen de opbrengst en de kosten die je voor je actie gemaakt hebt?
 • Wat was het gemiddelde bedrag dat gegeven is?
 • Wat was het hoogste en wat het laagste bedrag?

Communicatie

 • Hoeveel mensen heb je direct aangesproken?
 • Hoeveel donateurs heb je bereikt in je eerste, tweede en derde cirkel?
 • Heeft je actie de pers gehaald? Gebeurde dat op basis van je eigen initiatieven (persbericht, journalist bellen)?
 • Hoe heb je de actie blijvend in de aandacht van publiek en eigen collega’s gehouden?
 • Heb je het communicatieplan gevolgd of zijn er ook ad hoc acties gebeurd?
 • Welk medium heeft volgens jou de meeste respons opgeleverd en welk de minste?

Organisatie

 • Verliep alles volgens plan? Was er genoeg ruimte om bij te sturen?
 • Had je team de juiste samenstelling voor een crowdfundingsactie?
 • Was er genoeg draagvlak en enthousiasme voor je project bij je team en je organisatie?
 • Werkte je samen met de juiste partners voor dit project?

Sterktes en zwaktes

 • Wat waren volgens jou de succesfactoren in je campagne?
 • Wat is er misgelopen? Hoe kun je dat een volgende keer voorkomen?

5b: Deel je bevindingen

Deel de resultaten van je evaluatie met je collega’s in je organisatie en daarbuiten. Daarmee help je elkaar vooruit: anderen kunnen leren van jouw ervaring.

Is je actie niet of minder geslaagd? Dat is jammer, maar de lessen die je eruit kunt trekken zijn daarom niet minder interessant voor anderen. Deel dus ook in zo’n geval je ervaringen.

5c: Beslis of crowdfunding iets is om vaker te doen

Heb je je eerste actie gedaan en geëvalueerd? Vraag je dan af of je dit in de toekomst nog gaat doen:

 • Is er genoeg tijd om intensief met dit soort acties bezig zijn?
 • Heb je voldoende steun binnen je organisatie?
 • Wil je meer bereiken dan een som geld ophalen?
 • Wil je je netwerk blijven activeren?
 • Is er genoeg draagvlak om regelmatig een zichtbare actie te voeren die ook kan mislukken?

Een minder geslaagde actie hoeft geen aanleiding te zijn om met crowdfunding te stoppen. Met de opgedane ervaring en de verbeterpunten uit je evaluatie sta je er een volgende keer een stuk beter voor.