1. Wat zegt de federale wetgeving?

Verzamel je bedragen van meer dan honderdduizend euro via crowdfunding? Daarvoor geeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een overzicht van de bestaande regelgeving. Dit wettelijke kader is bedoeld voor reward based crowdfunding, meestal in de vorm van aandelen. Voor alle overige vormen van crowdfunding zijn er geen specifieke wettelijke regelingen.

Reglementair kader voor crowdfunding (FSMA)

2. Zijn er regels op Vlaams niveau?

Nog niet. In 2012 pleitten Vlaamse parlementsleden voor een beleid rond crowdfunding in de cultuursector. Ze deden onder andere een voorstel voor een informatiecampagne en het invoeren van een platformkeurmerk.

Conceptnota voor nieuwe regelgeving crowdfunding (Vlaams Parlement)

3. Mag je fiscale attesten uitreiken?

Schenkers krijgen altijd iets terug voor hun gift, variërend van dank tot een echte tegenprestatie. Een return die veel donateurs zeker verwachten is het fiscaal attest. Dat geeft de schenker recht op belastingvermindering. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden.

Fiscale attesten mogen worden uitgereikt voor giften vanaf 40 euro. Er mag dan geen materiële tegenprestaties geleverd worden in ruil voor de gift. De donateur bedanken en blijven informeren mag natuurlijk wel.

Voor welke giften kan je een fiscaal attest uitreiken?

Alleen instellingen die zijn opgenomen in de wet of die erkend zijn door de minister van Financiën mogen fiscale attesten uitreiken. In de praktijk is het voor een kleine instelling niet haalbaar om zo’n erkenning te krijgen.

Welke instellingen mogen fiscale attesten uitreiken?

Mag je als culturele organisatie zelf geen fiscale attesten uitreiken? Dan kun je eventueel samenwerken met de Koning Boudewijnstichting. Die beheert dan een projectrekening en geeft fiscale attesten af voor de giften boven 40 euro. De KBS screent vooraf elk project op haalbaarheid en maatschappelijk relevantie.

Een projectrekening openen bij de KBS