1. Waarom doen mensen een donatie?

Mensen hebben allerlei motieven om te geven aan projecten of goede doelen. Meestal hebben ze verschillende drijfveren. Als je die kent, kunt je er beter op inspelen.

Stel je in de plaats van je potentiële donateur. Waarom zou ik, als gever, iets bijdragen aan jouw project?

 1. Hulpvraag
  Ik reageer vaak heel spontaan op vragen om te geven als je me rechtstreeks benadert. Ik voel me ook persoonlijk aangesproken door hulpverzoeken die ik op internet tegenkomen, bijvoorbeeld op crowdfundingsplatforms.
 2. Geversgeluk
  Geven geeft een goed gevoel. Ik hou er een positief zelfbeeld aan over als een sociaal/hulpvaardig/betrokken persoon. Ik help mee aan het realiseren van een droom, ambitie of ideaal.
 3. Noodzaak
  Ik voel dat het urgent is: als ik niets geef, gaat je project mislukken of kan je je product niet maken. Mijn besef van noodzaak is subjectief: jíj wekt het op in onze persoonlijke contacten of in je oproepen. Ook de waarde die ik als gever hecht aan je project overtuigt me. Bijvoorbeeld doordat ik het als maatschappelijk relevant ervaar.
 4. Waarden
  De waarde die ik hecht aan cultuur bepaalt of ik er geld voor overheb. Vind ik dat kunstenaars (financiële) ruimte moeten krijgen om hun creativiteit te uiten? Of dat erfgoed doorgegeven moet worden? Dan ben ik sneller geneigd mijn portemonnee open te doen.
 5. Reputatie
  Als gever hou ik rekening met mijn omgeving: sociale druk is een belangrijke reden om te geven. Daarom worden schenkers bekend gemaakt of krijgen ze iets waarmee ze hun schenking tonen (denk aan de pink ribbons). Sociale druk werkt het best vanuit mijn directe omgeving, en via persoonlijk contact.
 6. Winst
  Bij leningen en investeringen krijg ik de belofte van een financieel voordeel. Bij crowdfunding ligt het rendement soms hoger dan bij klassieke beleggingen. Ook andere materiële voordelen zijn verleidelijk: de eerste zijn om een nieuw product te ontvangen of mede-eigenaar van het bedrijf worden.

2. Waarom kiezen mensen voor een project?

Als gever kies je niet willekeurig een project. Als ik geld wil geven aan culturele initiatieven let ik speciaal op een aantal zaken:

 1. Kwaliteit
  De kwaliteit van je project is heel belangrijk. Als je iets nieuws creëert, zoals een boek of een theatervoorstelling, is de kwaliteit van het eindproduct onzeker. Als gever ga ik dan af op het imago van jou als kunstenaar, de naam van je organisatie, het succes van vorige producties of op de presentatie van je project. Geef me een concreet beeld van het eindresultaat en ik ben eerder bereid om iets te geven. Bij een projecten rond een bestaand werk, zoals de restauratie of aanschaf van een kunstwerk, is dat natuurlijk gemakkelijker.
 2. Betrokkenheid
  Ik geef sneller iets aan projecten die dicht bij mij staan. Is het een project in mijn buurt? Heb ik affiniteit met het thema? Ken ik de initiator? Tijdens het project kan je mijn betrokkenheid nog laten groeien door me op de hoogte te houden van het verloop.
 3. Nut
  Als gever vind ik dat je project nut moet hebben voor de maatschappij. Of net omgekeerd: ik wil er zelf iets kunnen uithalen.
 4. Innovatie
  Biedt je project mogelijkheden die anders niet zouden bestaan? Dat zet me aan om er geld aan te geven. Want zo verruimt het culturele aanbod.
 5. Vertrouwen
  Om vertrouwen te hebben in je project moet ik overtuigd zijn van verschillende zaken: de kwaliteit van je project, jouw persoonlijke integriteit en de betrouwbaarheid van het platform waarop ik mijn bijdrage ga doen. Anders haak ik af.

3. Waarom geven mensen een bepaald bedrag?

 1. Doelbedrag
  Het bedrag dat ik geef hangt samen met mijn financiële armslag. Ook moet jouw doelbedrag realistisch en haalbaar zijn. Het succes van de wervingscampagne speelt ook mee. Ik wil het gevoel hebben dat mijn donatie het laatste zetje tot succes geeft. Niet dat het een druppel is op een gloeiende plaat.
 2. Tegenprestatie
  Iets terugkrijgen vind ik leuk. Maar niet iedereen vindt dat nodig. Je tegenprestatie kan tastbaar zijn: tickets voor je voorstelling of een download van je nieuwe album. Of voelbaar: een rondleiding achter de schermen. Wat is een tegenprestatie en wat een bedankje? Die grens is vaak vaag.
 3. Risico
  Als gever hou ik er rekening mee dat je project kan mislukken. Maar ik geef natuurlijk sneller en meer als ik het gevoel krijg dat het een grote kans op slagen heeft.